Марина Бойчева – юрист

юрист

marina-boicheva-urist

Данни за контакт

Марина Бойчева – юрист

юрист

Биография

Марина Бойчева придобива магистърска степен по право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2016 г. Започва практическия си опит със стажове в адвокатска кантора, кантора по индустриална собственост и в държавни структури по програми за студентски практики.


Работи във финансова институция, където се запознава с юридическите процедури по цедиране на вземания, занимава се с изпълнителни дела и заповедни производства в тясно сътрудничество с банки и държавни органи.

Продължава развитието си като юрисконсулт в Българско национално радио, където придобива опит в изготвянето на вътрешни актове на институцията и документи в множество правни сфери.

Консултирала е по различни въпроси от авторско, трудово, облигационно и административно право в контекста на извършваната от националната медия дейност (вътрешна организация, реклама, съдействие на държавни органи, договорни отношения, провеждане на събития, уреждане на авторски права и др.) и е осъществявала процесуално представителство на медията по граждански и административни дела.


Марина Бойчева се присъединява към екипа на ATALAW през 2020 г. Изявява интерес към право на интелектуалната собственост, трудово и административно право. Като основни цели си поставя задълбочаване на правните познания, качественото им прилагане в помощ на клиента и добра предварителна подготовка.


Владее английски език, ползва успешно френски език.

Сфери на дейност