Адвокат
Камелия Недева

Управляващ съдружник

kameliya-nedeva-atalaw

Данни за контакт

Адвокат Камелия Недева

Управляващ съдружник

Биография

Адв. Недева придобива магистърската си степен по право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2017 г. Преди да стане част от екипа на ATALAW, притежава опит от нотариална и адвокатска кантора и задължителен стаж към Софийски градски съд, който ѝ дава поглед върху работата на съда, прокуратурата и следствието.

Има интерес към високотехнологичните компании и информационните технологии и вярва, че проблемите на модерния свят се нуждаят от гъвкави решения. Притежава опит в консултирането както на международни корпорации, така и на отделни граждани за най-често срещаните от тях правни проблеми.


С отлично владеене на английски и испански език и с ползване на руски език.

Сфери на дейност