Нашите услуги в тази сфера на дейност:

Носителите на авторски и сродни на авторското право права не са запознати с всички възможности и права, с които разполагат.

Много артисти, изпълнители, композитори, режисьори, оператори, сценаристи, преводачи, архитекти и други носители на права са лишени от права, които им се полагат по силата на закона. В договорите, които им се предоставят за подпис, често се съдържат клаузи, които могат да бъдат определени като неравноправни, противоречащи на закона или добрите нрави или дори нищожни. Изисква се да преотстъпват правата си за срокове надвишаващи максимално допустимия, както и за начини на използване, които не съответстват на размера и начина на определяне на дължимото възнаграждение.

Много често продуценти на различни произведения не уреждат придобиването на правата от ангажираните носители на авторски и сродни права. Това създава несигурност и възможност за възникване на проблеми при последващо използване на произведенията от трети лица и ангажиране на отговорност.

Участвали сме в законосъобразното организиране на производство на филми и сериали, рекламни и музикални аудиовизуални произведения. Налагало ни се е да защитаваме в различни случаи както нарушени права на продуцент, така и на претенции по отношение на права на други правоносители. Водели сме множество административни и съдебни производства и сме наясно с техните преимущества и недостатъци.

Ще се радваме да работим заедно и да съдействаме за справедливото и юридически обосновано осъществяване на правоотношения в сферата на авторско право и сродните му права.

Носителите на авторски и сродни на авторското право права не са запознати с всички възможности и права, с които разполагат.

Много артисти, изпълнители, композитори, режисьори, оператори, сценаристи, преводачи, архитекти и други носители на права са лишени от права, които им се полагат по силата на закона. В договорите, които им се предоставят за подпис, често се съдържат клаузи, които могат да бъдат определени като неравноправни, противоречащи на закона или добрите нрави или дори нищожни. Изисква се да преотстъпват правата си за срокове надвишаващи максимално допустимия, както и за начини на използване, които не съответстват на размера и начина на определяне на дължимото възнаграждение.

Много често продуценти на различни произведения не уреждат придобиването на правата от ангажираните носители на авторски и сродни права. Това създава несигурност и възможност за възникване на проблеми при последващо използване на произведенията от трети лица и ангажиране на отговорност.

Участвали сме в законосъобразното организиране на производство на филми и сериали, рекламни и музикални аудиовизуални произведения. Налагало ни се е да защитаваме в различни случаи както нарушени права на продуцент, така и на претенции по отношение на права на други правоносители. Водели сме множество административни и съдебни производства и сме наясно с техните преимущества и недостатъци.

Ще се радваме да работим заедно и да съдействаме за справедливото и юридически обосновано осъществяване на правоотношения в сферата на авторско право и сродните му права.