Дейност на търговците по време на извънредното положение

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение
В ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. (извънреден) е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМИДВИП). С посочения закон са въведени извънредни ограничителни мерки за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19.
Със свое решение от 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България, обяви извънредно положение, на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, във връзка с епидемията от COVID-19. Следва да се отбележи, че законът има действие назад във времето – той е в сила от 13.03.2020 г., т. е. от датата на извънредното положение, с предвидените в него изключения.
От обявеното извънредно положение и епидемиологична обстановка на практика са засегнати всички бизнеси в страната, които не могат пълноценно да упражняват дейността си и търпят разходи, свързани с наем на помещения, трудови възнаграждения и съпътстващите ги осигурителни плащания, дейности по договори за услуги, отложено изпълнение по проекти и доставки. Това налага търговците да предприемат конкретни действия за ограничаване на негативни ефекти за своя бизнес, до които несъмнено ще доведе извънредното положение.

1.1. Кои търговци имат право да осъществяват дейност и при какви ограничения?
Ограничителните мерки, които се налагат по отношение на търговските обекти и извършването на търговски дейности зависят от конкретната епидемиологична обстановка и подлежат на интензивна промяна. Конкретните мерки се налагат със заповед на министъра на здравеопазването. Актуалните заповеди може да видите тук: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

1.1.1. За кои дейности е предвидена пълна забрана за осъществяване на дейност?
С оглед на въведените ограничения към 24.03.2020 г. е предвидено, че по време на обявеното извънредно положение действието се преустановяват:

 • Провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно- развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и спа центрове, фитнес зали и други), всички други заведения, които предполагат наличие на повече хора (струпване на хора) в съответното място; туристически услуги.
 • Посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и големи търговски центрове тип мол, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях.
 • Забранени са и посещенията на учебни заведения, университети, обучителни институции и организации, които провеждат курсове и занятия на място; занимални, детски клубове, зелени училища, танцувални школи и др.; детски градини и детски ясли; заведения, в които се извършват групови форми на дейност и работа с деца и ученици и се провеждат от физически или юридически лица.

1.1.2. Дейности, за които са предвидени ограничения:
Съгласно издадените заповеди на министъра на здравеопазването по повод обявеното извънредно положение, не се преустановяват всички останали дейности в сферата на услугите, които не попадат в сферата на изрично забранените за извършване, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания за дезинфекция и наличие на дистанция (т.е. всички обекти, в които се извършва търговска дейност и имат възможност да я извършват при спазването на изискванията – например: магазини за дрехи, обувки, цветарски магазини, строителна дейност, логистика, спедиция и др.).
На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

1.2. Какви санитарно-хигиенни изисквания трябва да бъдат спазвани?

 • Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност, следва да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60-годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1 – 1,5 метра между лицата.
 • Услугите, предлагани в бръснарски, фризьорски и козметични салони, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други да се извършват при стриктен здравно-хигиенен режим /3-4 кратен/. Дейностите да се извършват след предварително записване на час на посещение. Графикът да е изготвен така, че да осигурява само по един посетител на работно място, без предварително изчакване.
 • Всички юридически лица в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност следва да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, лични предпазни средства.

1.3. Препоръчителни мерки при организиране на дейността на търговците:

 • да не се допускат лица с прояви на остри заразни заболявания.
 • да се осигури дезинфекция на помещенията с дезинфектанти, разрешени от Министерството на здравеопазването минимум 4 пъти дневно в зависимост от продължителността на работния ден ( на всеки 2 часа).
 • общи пространства и всички често докосвани повърхности – дръжки на кошници и колички за пазаруване, парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори, банкомати и вендинг автомати – да се дезинфекцират регулярно.
 • проветряване на помещенията да се извършва поне на всеки 2 часа.
 • при осъществяване на транспорт на стоки по домовете да се осигурят задължителна дезинфекция и лични предпазни средства.
 • да не се допуска струпване на групи от хора вътре в обектите, по щандове и каси, като се проследява разстоянието между хората да бъде минимум 1,5 – 2 метра.
 • в пространството отвън пред обекта да не се допуска струпване на хора, като разстоянието между хората да е минимум 1,5 – 2 метра един от друг.
 • да не се допуска консумация на храни и напитки както вътре, така и извън обекта.

1.4. Можем ли да очакваме получаване на доставка от чужбина?
За превозвачите, извършващи транспортни услуги, са предприети мерки, изразяващи се в следното:
• За български превозвачи, пристигащи от Китай, Иран, Бангладеш, Индия, Малдивите, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Корея, Великобритания, Франция, Германия, Холандия и Швейцария – поставяне под домашна карантина при навлизане на територията на страната в рамките на 14 дни. В случай на планирано заминаване в следващите няколко дни (до 14 дни) карантината остава в сила за превозвача до датата на заминаване;
• За чуждестранни превозвачи, които са с националност или пристигат от Китай, Бангладеш, Индия, Малдивите, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Северна Корея, Южна Корея, Великобритания, Франция, Германия, Холандия и Швейцария – допуска се навлизането на територията на страната с цел доставяне на стоки, като след извършване на дейностите по доставка следва да напуснат страната незабавно (не по-късно от 24 часа от пристигането). За превозни средства, пристигащи от Иран или с иранска регистрация, е предвидена забрана за навлизане в българска територия, без значение целта на транзита.
• Забранено е навлизането на граждани от страни извън ЕС и страни извън Шенгенското пространство, ако нямат разрешение за пребиваване в страната. Изключения от забраната се предвиждат за: медицински лица; транспортен персонал, свързан с доставката на стоки; членове на самолетни екипажи; дипломати; служители на международни организации; лица, пътуващи по хуманитарни причини; граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в държава членка на ЕС и преминават през територията на България, за да се завърнат в държава, в която живеят и пребивават. (Заповед № РД-01-138/19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването).


 • Настоящият текст не представлява консултация, а само анализ на действащата нормативна уредба и не може да замени консултацията с адвокат.

Блогът на Atalaw

Тук можете да откриете последните ни публикации в различни правни сфери. Правото е динамична материя и за нас е важно да следваме неговия ритъм, като представяме информацията по достъпен и структуриран начин.

Категории

Най-нови Статии