Нашите услуги в тази сфера на дейност:

Пазарът на недвижими имоти традиционно е много динамичен. Към него имат интерес както инвеститори и строители, така и крайни клиенти. Инвестицията в сферата на недвижимите имоти винаги е свързана със значителен ресурс и необходимост от редуциране на рисковете.
Ние имаме значителен опит в тази сфера, резултат от множество сделки, консултации при придобиване и изпълнение на множество проекти в сферата на строителството. Наши клиенти са големи инвеститори и строителни фирми, както и физически лица.

Във всеки един от случаите се стараем да съдействаме за намиране на най-доброто решение за реализиране на сделката. Извършваме предварителни проверки и проучвания, изясняваме евентуални рискове, съдействаме за своевременно и успешно приключване на желаната сделка. Изготвянето на договори и документи съобразени с конкретния случай е от съществено значение за ограничаването на бъдещи проблеми и различни тълкувания.
Считаме за неприемливо използването на „бланкови“ договори или документи, които не са изготвени от експерти в областта.

Имайте предвид, че за всяко едно разпореждане с недвижим имот следва да бъдат съобразени както специфичните условия по сделката, така и въпроси от данъчен характер. Множество усложнения е възможно да възникнат при наследяване, реституция, промяна на имоти в резултат на градоустройствени процедури, наличие на възбрани или тежести върху имоти, обезпечаване на плащанията и етапите на строителство и съответно прехвърляне на правото на собственост.

Според нас е задължително консултирането със специалист в тази област, за да може спокойно и успешно да бъде осъществен желания от страните резултат.

Пазарът на недвижими имоти традиционно е много динамичен. Към него имат интерес както инвеститори и строители, така и крайни клиенти. Инвестицията в сферата на недвижимите имоти винаги е свързана със значителен ресурс и необходимост от редуциране на рисковете.
Ние имаме значителен опит в тази сфера, резултат от множество сделки, консултации при придобиване и изпълнение на множество проекти в сферата на строителството. Наши клиенти са големи инвеститори и строителни фирми, както и физически лица.

Във всеки един от случаите се стараем да съдействаме за намиране на най-доброто решение за реализиране на сделката. Извършваме предварителни проверки и проучвания, изясняваме евентуални рискове, съдействаме за своевременно и успешно приключване на желаната сделка. Изготвянето на договори и документи съобразени с конкретния случай е от съществено значение за ограничаването на бъдещи проблеми и различни тълкувания.
Считаме за неприемливо използването на „бланкови“ договори или документи, които не са изготвени от експерти в областта.

Имайте предвид, че за всяко едно разпореждане с недвижим имот следва да бъдат съобразени както специфичните условия по сделката, така и въпроси от данъчен характер. Множество усложнения е възможно да възникнат при наследяване, реституция, промяна на имоти в резултат на градоустройствени процедури, наличие на възбрани или тежести върху имоти, обезпечаване на плащанията и етапите на строителство и съответно прехвърляне на правото на собственост.

Според нас е задължително консултирането със специалист в тази област, за да може спокойно и успешно да бъде осъществен желания от страните резултат.