Адвокатска кантора

Ние сме адвокати с дългогодишен опит и индивидуален подход към всеки клиент. Ще разгледаме всеки казус детайлно и ще предложим гъвкаво решение на Вашия проблем..

Търговско право и ЮЛНЦ

Подкрепяме бизнеса през целия му живот – учредяване и промени на дружества и ЕТ, договори, преобразуване, ликвидация и несъстоятелност. Консултираме юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации).

Данъчно и административно право

Съдействаме при обжалването на ревизионни и административни актове, включително и задължителни предписания – на НАП, НОИ, Инспекция по труда, общините

Интернационални корпоративни структури

Помагаме на бизнеса да излезе отвъд границите – усложнени корпоративни структури (клонове, дъщерни дружества и холдинги) и казуси с международен елемент

Търговско право и ЮЛНЦ

Подкрепяме бизнеса през целия му живот – учредяване и промени на дружества и ЕТ, договори, преобразуване, ликвидация и несъстоятелност. Консултираме юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации).

Данъчно и административно право

Съдействаме при обжалването на ревизионни и административни актове, включително и задължителни предписания – на НАП, НОИ, Инспекция по труда, общините

Интернационални корпоративни структури

Помагаме на бизнеса да излезе отвъд границите – усложнени корпоративни структури (клонове, дъщерни дружества и холдинги) и казуси с международен елемент

Недвижими имоти

Извършваме проверки за историята на недвижимия имот и Ви подпомагаме при сделки, делба и наследяване, регулация и застрояване

Недвижими имоти

Извършваме проверки за историята на недвижимия имот и Ви подпомагаме при сделки, делба и наследяване, регулация и застрояване

Трудово и миграционно право

Предлагаме гъвкави решения за трудови казуси и съдействаме за издаването на разрешение за работа и за висококвалифицирана заетост (Синя карта на ЕС)

Авторско право

Предоставяме подкрепа по въпросите на възникването, придобиването и прехвърлянето на авторски и сродните им права.

Защо клиентите ни се доверяват

0 +
Доволни клиенти
0 +
Регистрирани дружества
0 +
Имотни сделки
0 +
Приключени дела

Клиентите за нас

За нас

За нас

Нашият екип от адвокати с експертиза в различни сфери на правото се стреми да Ви консултира професионално, достъпно и да предложи най-подходящото за Вас разрешение. Партнираме си с някои от най-уважаваните счетоводни кантори в България, а за ефективно разрешаване на проблеми с международен елемент – имаме контакт с мрежа от адвокатски кантори в Европа и по света.