Нашите услуги в тази сфера на дейност:

Имаме опита, който ни позволява да представим разнообразни консултации в сферата на трудовото право – специфики при сключването на трудовите договори, както и решения при усложнени трудовоправни казуси. Целта ни е да помогнем за оптималното развитие на трудовоправните отношения според законовите граници.

Специализирали сме се в различните отрасли на миграционното право, в това число издаване на разрешения за работа и висококвалифицирана заетост (за Синя карта на ЕС) и различните уведомителни режими, но и по множество други въпроси на трансграничната миграция и пребиваване – регистрация на търговско представителство на чуждестранна компания, пребиваване на студенти и учащи, пребиваване на членове на семействата на граждани на ЕС.

Имаме дългогодишен успешен опит и със съдействие на граждани на други държави да получат българско гражданство по Закона за българското гражданство.

Имаме опита, който ни позволява да представим разнообразни консултации в сферата на трудовото право – специфики при сключването на трудовите договори, както и решения при усложнени трудовоправни казуси. Целта ни е да помогнем за оптималното развитие на трудовоправните отношения според законовите граници.

Специализирали сме се в различните отрасли на миграционното право, в това число издаване на разрешения за работа и висококвалифицирана заетост (за Синя карта на ЕС) и различните уведомителни режими, но и по множество други въпроси на трансграничната миграция и пребиваване – регистрация на търговско представителство на чуждестранна компания, пребиваване на студенти и учащи, пребиваване на членове на семействата на граждани на ЕС.

Имаме дългогодишен успешен опит и със съдействие на граждани на други държави да получат българско гражданство по Закона за българското гражданство.