ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД, ЧСИ, ДСИ, ПИ

Нашите услуги в тази сфера на дейност:

Адвокатите ни разполагат с многообразен процесуален опит от представителство пред различни съдебни инстанции и по разнообразни граждански, търговски, административни, наказателни и административнонаказателни дела.

Процесуалното представителство е изключително важна част от нашата кариера, понеже съдебният процес е „живото право“, то е кулминацията на юридическата професия. Готови сме да защитим интересите Ви пред всички съдебни инстанции с професионализъм и внимание към детайлите, като за всеки отделен процес ще разработим стратегия и ще преценим рисковете, за да Ви дадем най-добрият възможен съвет.

Стремим се да предоставим високо качество на професионални услуги и да отделим необходимото време и внимание на всеки клиент, независимо от вида на казуса и размера на иска. Желанието ни е да достигнем до разрешение на спора, което максимално да удовлетвори всяка от страните и да минимизира разходите ѝ.

Извършваме и представителство на интересите на длъжника или взискателя по производства по принудително изпълнение пред частен или държавен съдебен изпълнител, както и в образувано дело пред публичен изпълнител.

Адвокатите ни разполагат с многообразен процесуален опит от представителство пред различни съдебни инстанции и по разнообразни граждански, търговски, административни, наказателни и административнонаказателни дела.

Процесуалното представителство е изключително важна част от нашата кариера, понеже съдебният процес е „живото право“, то е кулминацията на юридическата професия. Готови сме да защитим интересите Ви пред всички съдебни инстанции с професионализъм и внимание към детайлите, като за всеки отделен процес ще разработим стратегия и ще преценим рисковете, за да Ви дадем най-добрият възможен съвет.

Стремим се да предоставим високо качество на професионални услуги и да отделим необходимото време и внимание на всеки клиент, независимо от вида на казуса и размера на иска. Желанието ни е да достигнем до разрешение на спора, което максимално да удовлетвори всяка от страните и да минимизира разходите ѝ.

Извършваме и представителство на интересите на длъжника или взискателя по производства по принудително изпълнение пред частен или държавен съдебен изпълнител, както и в образувано дело пред публичен изпълнител.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД, ЧСИ, ДСИ, ПИ

Лихва по кредит

Представяме на вниманието Ви следното становище относно размера на договорната лихва по потребителски кредит, приложимо и по отношение на придобилите напоследък популярност „бързи кредити“. Възнаградителната

Прочетете статията . »
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД, ЧСИ, ДСИ, ПИ

Наказателна лихва за просрочие

Представяме на вниманието Ви следното становище относно размера на т.нар. наказателна лихва за просрочие на потребителски кредит, приложимо и по отношение на придобилите напоследък популярност „бързи кредити“.

Прочетете статията . »
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД, ЧСИ, ДСИ, ПИ

Форс мажор при обявено извънредно положение поради пандемията от COVID-19

Можем ли да се позовем на форс-мажор?
Възникналата извънредна обстановка предполага множество ограничения пред осъществяването на нормалната търговска дейност, което е предпоставка за затруднения в търговския оборот. Несъмнено страните по различни търговски взаимоотношения ще бъдат изправени пред затруднения за изпълнение на договорните си задължения. Не във всички случаи обаче в възможно позоваването на непреодолима сила и стопанска непоносимост.

Прочетете статията . »