ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАТИВНИ СТРУКТУРИ

Нашите услуги в тази сфера на дейност:

Свидетели сме на промяната в начина на правене на бизнес, който днес преминава отвъд държавните (и европейските) граници. С ентуасизъм сме част от тази промяна, като помагаме за правното уреждане на усложнените корпоративни структури чрез европейски дружества, клонове, холдинги и дъщерни дружества.

Разбираме, че българският бизнес е важно звено от глобалния икономически организъм. Затова подпомагаме установяването му като част от междудържавните структури чрез клонове и дъщерни дружества. Поддържаме контакт с всички звена по веригата, за да постигнем максимална оптимизация на корпоративните процеси и да предложим гъвкаво решение за различни по размер и дейност бизнеси. За нас е важно да се развиваме заедно и успоредно с технологиите, като ценим еднакво високо промишлеността и информационните технологии.

Нашите квалифицирани адвокати и юристи с отлично владеене на чужди езици могат да помогнат за решаването на различни корпоративни казуси с международен елемент, включително движение на капитали, мениджърски екип и служители.

Свидетели сме на промяната в начина на правене на бизнес, който днес преминава отвъд държавните (и европейските) граници. С ентуасизъм сме част от тази промяна, като помагаме за правното уреждане на усложнените корпоративни структури чрез европейски дружества, клонове, холдинги и дъщерни дружества.

Разбираме, че българският бизнес е важно звено от глобалния икономически организъм. Затова подпомагаме установяването му като част от междудържавните структури чрез клонове и дъщерни дружества. Поддържаме контакт с всички звена по веригата, за да постигнем максимална оптимизация на корпоративните процеси и да предложим гъвкаво решение за различни по размер и дейност бизнеси. За нас е важно да се развиваме заедно и успоредно с технологиите, като ценим еднакво високо промишлеността и информационните технологии.

Нашите квалифицирани адвокати и юристи с отлично владеене на чужди езици могат да помогнат за решаването на различни корпоративни казуси с международен елемент, включително движение на капитали, мениджърски екип и служители.