Нашите услуги в тази сфера на дейност:

Представляваме Ви пред всички органи на централната или местната власт в различните административни, данъчни и ревизионни производства.
Нашите данъчно- и административноправни адвокати предоставят консултации и достъпни решения в при издадени ревизионни протоколи и ревизионни актове от НАП, както и да защитим интересите на клиента в случай на издадени актове за установяване на административно нарушение /АУАН/, наказателни постановления или задължителни предписания на НОИ,

Дирекция „Инспекция по труда“, общините и други административни органи. В случай на необходимост се ползваме и с подкрепата на уважавани счетоводни кантори за постигане на най-доброто разрешение на конкретния казус.

Предоставяме правни услуги и за вписване, промяна и заличаване на актове и обстоятелства в регистрите в България, включително и в Имотния регистър и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите (РИОС) както и в регистър БУЛСТАТ, БД „Население“ / ЕСГРАОН.

Представляваме Ви пред всички органи на централната или местната власт в различните административни, данъчни и ревизионни производства.
Нашите данъчно- и административноправни адвокати предоставят консултации и достъпни решения в при издадени ревизионни протоколи и ревизионни актове от НАП, както и да защитим интересите на клиента в случай на издадени актове за установяване на административно нарушение /АУАН/, наказателни постановления или задължителни предписания на НОИ,

Дирекция „Инспекция по труда“, общините и други административни органи. В случай на необходимост се ползваме и с подкрепата на уважавани счетоводни кантори за постигане на най-доброто разрешение на конкретния казус.

Предоставяме правни услуги и за вписване, промяна и заличаване на актове и обстоятелства в регистрите в България, включително и в Имотния регистър и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите (РИОС) както и в регистър БУЛСТАТ, БД „Население“ / ЕСГРАОН.