Адвокат Теодор Тотев

Управляващ съдружник

Данни за контакт

Адвокат Теодор Тотев

Управляващ съдружник

Биография

Адв. Теодор Тотев придобива магистърската си степен по право в Юридическия факултет на Великотърновски Университет „Св Св. Кирил и Методий“ през 2005 г., както и Магистърска степен по международни икономически отношения в Университет за национално и световно стопанство, гр. София, през 2008г. 

Регистриран като ликвидатор в Агенция по Вписванията на Република България.Участва като оценител при подбор на проекти по Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност.

Преди да стане част от екипа на ATALAW, притежава опит в холдингови дружества, международни и Български правни кантори, както и в иновативни компании в сферата на високите технологии. 

Има интерес към търговското и авторското право, както и процесуалното представителство. Притежава опит в консултирането както на международни корпорации, така и на отделни граждани за най-често срещаните от тях правни проблеми.
С отлично владеене на английски и испански език и с ползване на руски език.

Сфери на дейност